jeudi 2 juin 2016

Caillou Chou Genou Hibou Joujou Pou

Caillou Chou Genou Hibou Joujou Pou

Un hibou bou-bou
À genoux nou-nou
Lance des cailloux you-you

Un hibou bou-bou
Offre des joujoux
Et mange des choux chou-chou
Avec son copain le pou

Hibou chou genou caillou
Joujou pou
Hibou chou genou caillou
Joujou pou

Hibou chou genou caillou
Joujou pou
Joujou pou


«Caillou Chou Genou Hibou Joujou Pou — Chanson Tendres, Chansons Folles»

Olga Forest